Đầu tư khủng, hàng loạt công ty con của Agribank vẫn thua lỗ

Theo Kiểm toán Nhà nước, hoạt động đầu tư tài chính của Agribank không hiệu quả. Theo đó, tới 5/6 công ty con của nhà băng này kinh doanh thua lỗ.

Trong báo cáo gửi Quốc hội về kết quả kiểm toán tổng hợp năm 2018 niên độ ngân sách 2017, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chỉ ra những điểm tồn tại trong hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank).
Theo KTNN, Agribank là một trong những đơn vị kinh doanh có lãi và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên mức 7%. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư tài chính của Agribank không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.
Dau tu khung, hang loat cong ty con cua Agribank van thua lo
 5/6 công ty con của Agribank kinh doanh thua lỗ. Ảnh: Vietnamfinance.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2017, Agribank đầu tư hơn 2.390 tỷ đồng vào công ty con nhưng cổ tức và lợi nhuận được chia chỉ 12 tỷ đồng. Trong khi đó, trích lập dự phòng đầu tư tài chính bằng 30,37% giá trị đầu tư.
Đáng chú ý, 5/6 công ty con của Agribank lỗ lũy kế. Điển hình là Công ty ALC II lỗ 12.464 tỷ đồng và đã hoàn tất thủ tục phá sản. Công ty tài chính ALC I lỗ 713 tỷ đồng. Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank lỗ 469 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank Việt Nam lỗ 113 tỷ và Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản cũng lỗ lũy kế 6,3 tỷ đồng.
47 tỷ đồng hoạt động đầu tư khác của Agribank vào Ngân hàng Xây dựng cũng không hiệu quả khi ngân hàng này đã được NHNN mua lại với giá 0 đồng vào tháng 2/2015.
Bên cạnh việc kém hiệu quả trong hoạt động đầu tư tài chính, KTNN còn cho biết Agribank đã hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí chưa phù hợp, chính xác khi hạch toán thừa lãi dự thu 136 tỷ đồng trong năm 2017.
Phân loại nợ của ngân hàng Agribank cũng chưa phù hợp. Trên cơ sở đó, cơ quan kiểm toán điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 1.254,5 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 703,6 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 3 là 55,4 tỷ đồng, giảm dư nợ nhóm 4 là 100,4 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 5 là 595,9 tỷ đồng.
Cùng với việc điểu chỉnh nhóm nợ, KTNN cũng điều chỉnh tăng chi phí dự phòng của Agribank thêm 341,5 tỷ đồng, giảm chi phí dự phòng chung 4,9 tỷ đồng trong năm 2017.
Ngoài ra, Agribank còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay, hỗ trợ lãi suất sai quy định. Nhà băng này cũng có 9 lô đất chưa được sử dụng với tổng diện tích là 16.911 m2.
Cũng tại báo cáo này, KTNN chỉ ra một số tồn tại chung ở các ngân hàng có vốn Nhà nước trong việc chậm quyết toán các chương trình hỗ trợ lãi suất và chưa thu hồi nợ tồn đọng nhóm 2 và nợ có tính chất tồn đọng nhóm 2 để hoàn trả ngân sách.
Trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước cho biết Ngân hàng chính sách xã hội đã xóa nợ hơn 95 tỷ đồng cho gần 9.200 khách hàng được xem là mất tích theo xác nhận của UBND và công an địa phương. Tuy nhiên, điều này không phù hợp với quy định của Luật Dân sự.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)