Công trình Giao thông Đồng Nai chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán

Google News

DGT công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với số liệu khác xa so với báo cáo tự lập, đều chuyển từ lãi sang lỗ, kể cả số liệu của năm 2021.

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (UPCoM: DGT) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 sau khi bị đưa vào diện cổ phiếu hạn chế giao dịch từ 25/5 do chậm nộp báo cáo trên. 
Theo đó, DGT công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với số liệu khác xa so với báo cáo tự lập, đều chuyển từ lãi sang lỗ, kể cả số liệu của năm 2021 do công ty trình bày lại báo cáo tài chính 2021 cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
Cụ thể, doanh thu thuần ở báo cáo kiểm toán gần 250 tỷ đồng (giảm nhẹ 5 tỷ so báo cáo tự lập), giảm tới 48% so năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 80,6 tỷ đồng (tăng 11% so báo cáo tự lập), tăng 34% so năm 2021.
Đặc biệt, doanh thu tài chính chỉ vỏn vẹn 4,5 tỷ trong khi báo cáo tự lập lên tới 36,5 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí quản lý chiếm gần 23 tỷ, trong khi báo cáo tự lập chr gần 5 tỷ đồng.
Do đó sau khi trừ các loại chi phí, DGT lỗ ròng 41 tỷ đồng, nặng hơn mức lỗ 12 tỷ của năm 2021, khiến công ty ghi nhận lỗ luỹ kế tại thời điểm cuối năm 2022 lên 56 tỷ đồng. Tuy nhiên so với báo cáo tự lập, DGT vẫn có lãi 14 tỷ đồng cho năm 2022 và 15,7 tỷ đồng cho năm 2021. 
Cong trinh Giao thong Dong Nai chuyen tu lai sang lo sau kiem toan
 
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của DGT tăng mạnh gấp 1,8 lần đầu kỳ lên mức 1.579 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt chiếm tới 254 tỷ đồng (gấp 11 lần đầu kỳ); Các khoản phải thu ngắn hạn cũng vọt lên gấp 4 lần với 675 tỷ đồng, trong đó phát sinh khoản phải thu ngắn hạn tới 418 tỷ đồng từ ông Trương Hiền Vũ từ hợp tác kinh doanh tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các mỏ đá trắng tại Quỳ Hợp (Nghệ An), tìm kiếm đầu tư vào các bến thuỷ nội địa 5ha (Đồng Tháp), tìm kiếm phát triển KCN ở Nam Trung Bộ, đầu tư vào sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, khoáng sản. 
Đến thời điểm lập báo cáo này, thông qua trao đổi của ông Trương Hiền Vũ, công ty mẹ DGT đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng ngày 28/4 về việc ông Nguyễn Văn Đồng và bà Trần Thị Mai Hương, cổ đông nắm giữ 50% cổ phần của Công ty TNHH Đồng Lợi hứa chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ cho DGT với giá không thấp hơn 350 tỷ đồng và thời hạn chuyển nhượng là ngày 30/7/2023.
Trong cơ cấu nợ, DGT giảm mạnh vay nợ ngắn hạn về còn gần 7 tỷ đồng nhưng tăng vay nợ dài hạn lên 346 tỷ đồng do phát sinh dư nợ trái phiếu 350 tỷ đồng.
Trong năm qua, DGT đã tăng vốn gần gấp 4 lần từ mức 200 tỷ lên tới 790 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần cũng tăng mạnh lên 152 tỷ đồng.
Năm qua, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DGT âm nặng tới 455 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 216 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng tiếp tục âm gần 57 tỷ đồng. Tuy nhiên dòng tiền hoạt động tài chính lại dương cao tới 744 tỷ đồng nhờ tiền thu từ phát hành cổ phiếu. Do đó dòng tiền tài chính bù đắp cho dòng tiền thuần kinh doanh nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của DGT dương 231 tỷ đồng.  
Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)