Các tập đoàn nhà nước bị rà soát lương, thưởng

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng LĐ-TB&XH yêu cầu chấn chỉnh tình trạng các tập đoàn nhà nước làm chưa đúng quy định quản lý lao động, tiền lương.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng LĐ-TB&XH. 
Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện có tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện đúng quy định về quản lý lao động, tiền lương. Tuyển lao động vượt quá nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn công việc. Không công khai, minh bạch trong tuyển dụng. Ngoài ra, việc trả lương chưa gắn với vị trí, chức danh công việc.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH đề nghị bộ trưởng bộ quản lý ngành, chủ tịch UBND tỉnh, thành, chủ tịch tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo rà soát lại định mức lao động, đánh giá các quy chế, tuyển dụng, sử dụng lao động và quy chế trả lương, thưởng.
“Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với chủ sở hữu kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương và báo cáo Chính phủ”, văn bản Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)