Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Vũ Thị Thu Hà

Phó Viện trưởng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam – Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu - Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1970
Thành tích đạt được
Chủ trì thành công trên 30 công trình khoa học và công nghệ các cấp, gồm 6 công trình cấp Nhà nước và 25 công trình cấp Bộ, Ngành, trong đó, rất nhiều công trình được nghiệm thu đạt mức “Xuất sắc”. Các công trình đều có giá trị cao về khoa học, trong đó, nhiều cụm công trình đã được đưa vào áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội và môi trường thiết thực, theo đó có 39 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín công bố các kết quả nghiên cứu nêu trên.
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS. Vu Thi Thu Ha
 Chân dung GS.TS. Vũ Thị Thu Hà
Tham gia đào tạo thành công 18 Tiến sĩ (trong đó, có 02 Tiến sĩ được đào tạo theo hình thức phối hợp đào tạo Pháp – Việt) và 12 Thạc sĩ.
Là tác giả của 31 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, trong đó có 5 bằng độc quyền sáng chế được cấp bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ nước ngoài và 26 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Kết quả trên đã óng góp không nhỏ vào việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, được ghi nhận bởi Hiệp hội Sáng chế Việt Nam, thông qua việc vinh danh Top 5 Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021.
Tham gia Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu), các Hội đồng KHCN cấp Quốc gia và cấp Bộ, với tư cách chuyên gia KHCN để tư vấn, thẩm định, nghiệm thu/đánh giá các nhiệm vụ KHCN; Tham gia nhiều Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ trong nước và quốc tế; Tham gia Ban biên tập một số Tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước; Được nhiều Tạp chí chuyên ngành có uy tín trên thế giới mời phản biện công trình khoa học.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2013, 2021
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015
- Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 cho Cụm công trình: Nghiên cứu chế tạo xúc tác dị thể, vật liệu nano trong lĩnh vực tổng hợp và ứng dụng nhiên liệu sinh học, các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu” (năm 2021)
- Giải thưởng Kovalevskaia cho nhà Khoa học nữ năm 2011
- Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2010
Và nhiều phần thưởng cao quý khác
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)