Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Hoàng Xuân Cơ

GS.TS. Hoàng Xuân Cơ tích cực tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác với nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Khoa học, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; Ủy viên chuyên trách Hội đồng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường.
Ngày, tháng, năm sinh: 17/4/1950
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS. Hoang Xuan Co
Chân dung GS.TS. Hoàng Xuân Cơ.
Thành tích đạt được
Là Giảng viên chính, giảng viên cao cấp của khoa Môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 25 năm, trực tiếp giảng dạy các môn cho sinh viên chính quy, sinh viên hệ cử nhân tài năng, sinh viên hệ chất lượng cao và sinh viên hệ tiên tiến (giảng dạy bằng tiếng Anh). Giảng dạy môn Kinh tế môi trường cho sinh viên các trường đại học Phương Đông, Đông Đô, Nông nghiệp.
Tham gia đào tạo sau đại học, giảng dạy nhiều môn cho học viên ngành Khoa học Môi trường của khoa Môi trường, khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, khoa Sau đại học thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
Hướng dẫn chính trên 30 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, có nhiều học viên đạt loại xuất sắc. Hướng dẫn chính 04 nghiên cứu sinh và hướng dẫn phụ 05 nghiên cứu sinh khác bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Hiện đang hướng dẫn chính 01 nghiên cứu sinh và hướng dẫn phụ 02 nghiên cứu sinh khác.
Viết và tham gia viết nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ công tác đào tạo và làm tài liệu tham khảo.
Tích cực tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác với nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Kết quả nghiên cứu đã được đúc kết và viết thành sách chuyên khảo cho các lĩnh vực nghiên cứu về quản lý môi trường, chất lượng không khí, đó là 03 cuốn sách xuất bản bằng tiếng Anh.
Có bài viết tham dự cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020” với bài “Giảm thiểu ô nhiễm không khí nhìn từ phương tiện cá nhân”, đăng Tạp chí Kinh tế Đô thị, đạt giải ba.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003, 2013.
- Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2006.
- Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014.
- Bằng khen của Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam năm 2021.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2010.
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014.
- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016.
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)