Vào chùa thắp hương lễ Phật, không được ước 3 điều này

Google News

Đạo Phật là nền giáo dục giúp con người giác ngộ, không phải là mê tín dị đoan, Đức Phật không phải là một vị thần toàn năng, mà là một vị thầy của nhân loại.

Bản chất của con người là ai cũng đến chùa cúng dường, thắp hương cầu nguyện, gửi gắm tâm nguyện, mong được chư Phật, Bồ tát gia hộ, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng một số điều ước là vô ích ngay cả khi chúng không được thực hiện, chẳng hạn như ba điều sau:

Một, không làm tổn thương người khác

Chư Phật Bồ tát lấy lòng từ bi làm sứ mệnh cứu độ tất cả chúng sanh, chúng sinh này bao gồm tất cả chúng sinh, tất nhiên là cả loài người, đều nằm trong phạm vi cứu độ của chư Phật, Bồ tát. Nếu quý vị cho rằng người nào không vừa mắt quý vị, và quý vị muốn dùng oai lực của chư Phật Bồ tát để giúp quý vị đánh và làm tổn thương người khác, thì quý vị đã nhầm chỗ. Đạo Phật dạy con người hướng thiện, hiểu nhân quả, mình còn không thể cứu độ tất cả chúng sinh thì làm sao đi hại người được?

Vao chua thap huong le Phat, khong duoc uoc 3 dieu nay

Thứ hai, đừng thực hiện những mong muốn ích kỷ

Pháp tu của đạo Phật là giúp con người thoát khỏi tam độc tham, sân, si, đây là ba phiền não căn bản của người thường, mà quan trọng nhất là “tham”. Rất nhiều lỗi lầm người thường chúng ta phạm phải đều do lòng tham, tham tiền, tham sắc, tham danh lợi, như nói dối lừa gạt người khác để kiếm tiền, đều là phạm tội cẩu thả để thỏa mãn lòng tham của bản thân.

Nghĩ rằng thắp hương cúng dường càng nhiều thì thăng quan tiến chức, lại được thưởng lớn, đó là coi chư Phật Bồ Tát như quan tham. Chư Phật, Bồ tát sẽ không thỏa mãn lòng tham của bạn, sẽ không giúp bạn làm nô lệ cho những ham muốn của bạn, và sẽ không thỏa thuận với bạn, vì vậy đừng thực hiện bất kỳ mong muốn ích kỷ nào.

Vao chua thap huong le Phat, khong duoc uoc 3 dieu nay-Hinh-2

Ba, đừng mong muốn ngồi đó và tận hưởng

Chư Phật, Bồ tát không phải là thần thánh, vì vậy đừng tôn thờ chư Phật, Bồ tát như thần thánh. Phật giáo nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và tự tính của họ là đầy đủ và đầy đủ trí tuệ và công đức. Đạo Phật là nội học, vạn phúc bất ly, cho phép chúng ta tìm từ tâm và trở về bản tánh của mình, không tìm từ bên ngoài, tức là ngoại đạo. Đạo Phật dạy chúng ta phương pháp và quy tắc, chỉ có làm theo những phương pháp mà đạo Phật dạy, bạn mới có thể đạt được kết quả như ý muốn.

Người xưa nói: “Tuân mệnh làm việc”, “quả” có thể theo số mệnh, nhưng “nhân” thì phải tự mình gieo trồng, nếu không làm gì chỉ ngồi hưởng quả chờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đó là mơ mộng. Ngay cả khi những người khác muốn cứu bạn, bạn phải hợp tác! Chẳng may rơi xuống nước, dù có người cứu cũng phải đưa tay ra, không thể trông cậy vào người khác giúp được! Vì vậy, nếu bạn muốn ngồi lại và tận hưởng những gì bạn nhận được, trong khi không tạo ra nó, thì đó là vô ích.

Vao chua thap huong le Phat, khong duoc uoc 3 dieu nay-Hinh-3

Theo Hồ Yên/Bảo Vệ Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)