Việc nhẹ lương cao nhưng ít ai dám làm

Cho rắn ăn được xem là một trong những "việc nhẹ lương cao" nhưng đầy nguy hiểm, ít người dám làm vì độ nguy hiểm của rắn đối với con người.

Video: "Việc nhẹ lương cao" ít ai dám làm:
Nguồn video: Dailymail.
Đức Chính (theo Dailymail)

Bình luận(0)