Video: Chơi nhạc tuyệt hay bằng bóng bay, vỏ xe, cốc thủy tinh...

(Kiến Thức) - Bạn không chỉ được thưởng thức những bản nhạc tuyệt đỉnh mà còn được chiêm ngưỡng anh chàng sáng tạo nên những giai điệu đó từ những vật dụng đơn giản.

Video: Bản nhạc tuyệt đỉnh tạo nên từ bóng bay:
Nguồn video: ohaytv
Video: Bản nhạc tuyệt đỉnh tạo nên từ những vật dụng hàng ngày:
Nguồn video: ohaytv
Video: Bản nhạc tuyệt đỉnh tạo nên từ vỏ xe:
Nguồn video: ohaytv
Âm thanh của những chiếc bóng bay, của vỏ xe hay của những vật dụng hàng ngày cũng tạo nên bản nhạc tuyệt đỉnh ư? Điều này có thật không vậy! Bạn sẽ có được câu trả lời qua video trên.
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)