Quang Thắng sợ “vãi ra quần” trong phim hài Tết 2016 Chôn nhời 3

(Kiến Thức) - Màn đi chân trần trên đống chum vại, thủy tinh vỡ khiến nghệ sĩ Quang Thắng sợ "vãi ra quần" trong phim hài Tết 2016 Chôn nhời 3.

Video: Quang Thắng sợ “vãi ra quần” trong phim hài Tết 2016 Chôn nhời 3
Nguồn video: YouTube/Thang Long Audio Visual.
Đức Chính (theo Thang Long Audio Visual)

Bình luận(0)