Mật vụ huyền thoại bảo vệ 5 đời Tổng thống Mỹ

Cựu mật vụ huyền thoại Clint Hill đã dành gần 20 năm cuộc đời mình để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các Tổng thống Mỹ và chứng kiến nhiều biến cố lịch sử trọng đại.

Video: Mật vụ huyền thoại bảo vệ 5 đời tổng thống Mỹ:
Theo VTC 14

Bình luận(0)