Xét xử sàn vàng ảo Khải Thái

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video vụ xét xử sàn vàng ảo Khải Thái; sàn vàng ảo công ty Khải Thái lừa đảo thế nào; Công ty Khải Thái lừa bao nhiêu người.