VTV Vi Phạm Bản Quyền

Cập nhật những thông tin, hình ảnh, clip mới nhất liên quan đến vụ VTV vi phạm bản quyền khi sử dụng hình ảnh, clip của anh Bùi Minh Tuấn không xin phép, VTV bị khóa kênh Youtube vì vi phạm bản quyền.