Việt Hương

Danh hài Việt Hương, cười không ngớt với những tiểu phẩm hài của Việt Hương. Cập nhật tin tức, hình ảnh mới nhất của danh hài Việt Hương.

Việt Hương bị chấn thương vì quay cảnh mạo hiểm treo mình trên không

Việt Hương bị chấn thương vì quay cảnh mạo hiểm treo mình trên không

Vì không cần diễn viên đóng thế, Việt Hương tự mình đảm nhận cảnh quay khó nên gặp chấn thương. Hơn thế nữa để hoàn thiện cảnh quay hoán đổi, nghệ sĩ Việt Hương đã có phen hú vía khi ngất xỉu ngay giữa biển.