Video Công Nghệ Số

Video công nghệ số các sản phẩm điện thoại di động iphone 7 và samsung galaxy edge mới nhất.

Video: 30 ý tưởng hữu ích với chai nhựa

Video: 30 ý tưởng hữu ích với chai nhựa

Tái sử dụng chai nhựa là một thói quen tuyệt vời.  Bạn sẽ ngạc nhiên về việc có bao nhiêu cơ hội để tái sử dụng - một khi bạn bắt đầu xem video này.

Video: Khám phá bồn cầu không nước của Bill Gates

Video: Khám phá bồn cầu không nước của Bill Gates

Hệ thống bồn cầu thế hệ mới mang tên Nano Membrane Toilet do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ kinh phí được dự đoán sẽ hỗ trợ tích cực cho những quốc gia nghèo trên toàn thế giới.