Video Công Nghệ Số

Video công nghệ số các sản phẩm điện thoại di động iphone 7 và samsung galaxy edge mới nhất.

Video: Khám phá quy trình "nói hộ cho cây" ở Singapore

Video: Khám phá quy trình "nói hộ cho cây" ở Singapore

Tại Singapore, tiêu chuẩn của việc chăm sóc cây ngày càng được nâng cao. Khi có một cây xanh bị sâu bệnh hoặc xảy ra vấn đề, việc kiểm tra và chữa trị đều được làm hết sức cẩn thận.

Video: 30 ý tưởng hữu ích với chai nhựa

Video: 30 ý tưởng hữu ích với chai nhựa

Tái sử dụng chai nhựa là một thói quen tuyệt vời.  Bạn sẽ ngạc nhiên về việc có bao nhiêu cơ hội để tái sử dụng - một khi bạn bắt đầu xem video này.