Video Công Nghệ Số

Video công nghệ số các sản phẩm điện thoại di động iphone 7 và samsung galaxy edge mới nhất.

Video: Khám phá bồn cầu không nước của Bill Gates

Video: Khám phá bồn cầu không nước của Bill Gates

Hệ thống bồn cầu thế hệ mới mang tên Nano Membrane Toilet do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ kinh phí được dự đoán sẽ hỗ trợ tích cực cho những quốc gia nghèo trên toàn thế giới.