ỨNG VIÊN ĐBQH - CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG

Thông tin mới và cập nhật nhất về quá trình ứng cử Đại biểu Quốc hội của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đâu? Chương trình hành động của ứng viên Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng thế nào?

[Infographic] Chặng đường ứng cử ĐBQH của Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng

[Infographic] Chặng đường ứng cử ĐBQH của Chủ tịch VUSTA  Phan Xuân Dũng

Từ sáng sớm 23/5 - Ngày hội Non sông, cử tri cả nước náo nức tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.