Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII

Google News

Báo Tri thức và Cuộc sống trân giới thiệu toàn văn phát biểu của TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Hôm nay (15/9), đội ngũ trí thức KH&CN cả nước rất vinh dự và tự hào được đón Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và chỉ đạo “Hội nghị toàn quốc của Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Đây là sự quan tâm, nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước và cá nhân Đồng chí Thủ tướng và các Đồng chí Lãnh đạo các cơ quan bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, với VUSTA.
Chu tich VUSTA phat bieu khai mac Hoi nghi toan quoc trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi lan thu XIII
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). 
Gần 40 năm qua, kể từ ngày 29/7/ 1983 VUSTA được thành lập, lúc đó Đảng ta mới xác định VUSTA “là tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện của tất cả các hội KH&KT của người Việt Nam ở trong và ngoài nước”.
Đội ngũ trí thức KH&CN của cách mạng Việt Nam một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến trong việc phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đoàn kết trong liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp của Đất nước, của Dân tộc và Nhân dân.
Chính vì vậy,  rất vinh dự và tự hào với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức cách mạng vì sự nghiệp của đất nước đã được Đảng khẳng định đầy đủ tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị là “Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”. “Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức”.
Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VUSTA đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng và đất nước: từ 1,8 triệu trí thức năm 2015 đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức vào 2020, tăng 22,2%, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã có 153 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 Hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức KH&CN trực thuộc.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, tri thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH&CN trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; phát triển đất nước phải dựa và bằng KH&CN.
Với thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tại Hội nghị hôm nay, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, VUSTA từ Trung ương tới địa phương, các Hội ngành toàn quốc, tổ chức KH&CN trực thuộc sẽ được nghe ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, để từ đó cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai Nghị quyết của Đảng vào đời sống, xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Mặc dù cả hệ thống chính trị, Chính phủ cùng Nhân dân cả nước đã rất cố gắng, nhưng tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp nên Hội nghị của chúng ta không họp tập trung mà được thực hiện trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội và truyền trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước với sự hân hoan tham gia và chờ đón của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ quản lý KH&CN, các doanh nghiệp KH&CN.
Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng khai mạc Hội nghị toàn quốc với chủ đề “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do VUSTA tổ chức.
Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo và các quý vị đại biểu.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Toàn văn phát biểu khai mạc của TSKH Phan Xuân Dũng tại Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
 
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)