TPCN G-star và L-star bị tố chứa chất cấm

Cập nhật tất cả thông tin vụ TPCN G-star và L-star bị tố chứa chất cấm...

TPCN tăng cân G-star, giảm cân L-star bị tố chứa chất cấm Sibutramine nguy hại sức khoẻ thế nào?

TPCN tăng cân G-star, giảm cân L-star bị tố chứa chất cấm Sibutramine nguy hại sức khoẻ thế nào?

Sản phẩm tăng cân Viên bổ thảo mộc G-Star và sản phẩm viên giảm cân L-Star Original của Công ty TNHH Health Star vẫn bán trên thị trường dù chứa chất cấm Phenolphthaleine và Sibutramine được kiểm soát nghiêm ngặt từ Bộ Y tế.