Tổng Thống Mỹ Obama Thăm Việt Nam

Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam là một sự kiện trọng đại, củng cố thêm quan hệ đối tác Mỹ-Việt và mở đường cho việc Washington dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, tong thong my obama tham Viet Nam

Infographic: 12 cột mốc trong quan hệ Việt - Mỹ

Infographic: 12 cột mốc trong quan hệ Việt - Mỹ

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển và gặt hái kết quả tích cực sau 22 năm bình thường hóa quan hệ.