Tổng Thống Mỹ Obama Thăm Việt Nam

Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam là một sự kiện trọng đại, củng cố thêm quan hệ đối tác Mỹ-Việt và mở đường cho việc Washington dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, tong thong my obama tham Viet Nam

Nội dung Tuyên bố chung Việt Nam – Mỹ

Nội dung Tuyên bố chung Việt Nam – Mỹ

Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ được đưa ra nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama khẳng định hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng...