Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Thăm Chính Thức Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ từ 29-31/5/2017. Cập nhật thông tin và hình ảnh mới nhất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ.