Thu hồi thuốc kém chất lượng của Công ty US Pharma USA

Cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc thu hồi thuốc kém chất lượng của Công ty US Pharma USA, thuốc Cadicefpo 200 của US Pharma USA bị đình chỉ lưu hành.