Thiền Sư

Cung cấp những thông tin bổ ích, thú vị, độc lạ về các Thiền Sư Việt Nam và thế giới, khai thác các câu chuyện huyền bí, kỳ lạ về các thiền sư

Bồ tát là gì? Đức Phật là gì? La Hán là gì?

Bồ tát là gì? Đức Phật là gì? La Hán là gì?

Bồ tát, Đức Phật và La Hán đều là những nhân vật quan trọng trong Phật giáo, đại diện cho các cảnh giới và khái niệm khác nhau của Phật giáo. Trong khi có những điểm tương đồng,...