Thành ngữ tục ngữ Việt Nam

Tập hợp những bài viết phân tích, diễn giải về các thành ngữ tục ngữ Việt Nam. Nguồn gốc, xuất xứ của các thành ngữ tục ngữ Việt Nam này từ đâu, chúng mang ý nghĩa gì?

'Mưa rơi trúng mộ xuất quý nhân; mưa rơi quan tài người sơ tán' nghĩa là gì?

'Mưa rơi trúng mộ xuất quý nhân; mưa rơi quan tài người sơ tán' nghĩa là gì?

Nhiều câu nói của cổ nhân khá đơn giản, dễ hiểu nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa đằng sau và vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay. Nổi bật là câu: “Mưa rơi trúng mộ xuất quý nhân; mưa rơi quan tài người sơ tán”.