Thảm sát 5 người ở TP HCM

Cập nhật nhanh nhất thông tin, hình ảnh, video thảm sát 5 người ở TP HCM. Nguyên nhân thảm sát 5 người ở TPHCM là gì. Hình phạt mà hung thủ thảm sát 5 người ở TPHCM như thế nào.