Tàu Ngầm Kilo Về Việt Nam

Video hình ảnh những tàu ngầm Kilo đã về đến Việt Nam, cập nhật tin Việt Nam mua thêm tàu ngầm Kilo trong năm 2015.

Tốc độ tàu ngầm Kilo Việt Nam thay đổi "ảo diệu" thế nào khi lặn, nổi?

Tốc độ tàu ngầm Kilo Việt Nam thay đổi "ảo diệu" thế nào khi lặn, nổi?

(Kiến Thức) - Các tàu ngầm Kilo mà Việt Nam đang sở hữu được thiết kế tối ưu hoá cho việc di chuyển ở dưới mặt nước. Tàu ngầm Kilo lớp cải tiến có khả năng đạt tốc độ 17 hải lý giờ tương đương 31 km/h khi di nổi và tối đa 20 hải lý giờ - tương đương 37 km/h khi lặn.