Tàu Ngầm Kilo Về Việt Nam

Video hình ảnh những tàu ngầm Kilo đã về đến Việt Nam, cập nhật tin Việt Nam mua thêm tàu ngầm Kilo trong năm 2015.