Tập đoàn Lã Vọng bị thanh tra

Cập nhật thông tin, hình ảnh về việc Tập đoàn Lã Vọng bị thanh tra; Điểm danh những dự án của Tập đoàn Lã Vọng bị nghi sai phạm; Chi tiết về quy mô của Tập đoàn Lã Vọng trước khi bị thanh tra.