TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tập hợp những bài viết về đề tài Tam Quốc Diễn Nghĩa, những nhân vật nổi tiếng như Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Tư Mã Ý, Tào Tháo, Tôn Quyền... 

Bài học Tam Quốc diễn nghĩa

Bài học Tam Quốc diễn nghĩa

Tầm ảnh hưởng của "Tam quốc diễn nghĩa" đối với xã hội vượt xa giá trị văn học của nó. "Tam quốc diễn nghĩa" là món ăn tinh thần mang đến cho độc giả những suy nghĩ phong phú, đa...

Bí ẩn gây tranh cãi về mộ Lưu Bị

Bí ẩn gây tranh cãi về mộ Lưu Bị

Nếu quả thực được chôn cất ở Thành Đô, vậy Gia Cát Lượng đã làm thế nào để đưa Lưu Bị về kinh đô và giữ cho di hài không bị phân hủy trong suốt quãng đường dài tới hơn 30 ngày...