Samsung Galaxy S7 mở bán

Thông tin cập nhật về việc điện thoại Samsung Galaxy S7 mở bán; giá cả cập nhật của điện thoại Samsung Galaxy S7; toàn cảnh mua Samsung Galaxy S7.