SAI PHẠM CỦA ÔNG TẤT THÀNH CANG

Thông tin mới và cập nhật nhất về sai phạm của ông Tất Thành Cang. 

Ông Tất Thành Cang sắp hầu tòa

Ông Tất Thành Cang sắp hầu tòa

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vì hành vi gây thiệt hại 1.103 tỷ đồng, liên quan sai phạm từ việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco.

Ông Tất Thành Cang bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Tất Thành Cang bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Tất Thành Cang, do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP...