SAI PHẠM CỦA ÔNG TẤT THÀNH CANG

Thông tin mới và cập nhật nhất về sai phạm của ông Tất Thành Cang. 

Ông Tất Thành Cang khóc tại tòa

Ông Tất Thành Cang khóc tại tòa

Tại tòa, ông Tất Thành Cang đã bật khóc khi nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc bị cáo phải ra tòa như ngày hôm nay.

Ông Tất Thành Cang sắp hầu tòa

Ông Tất Thành Cang sắp hầu tòa

Ông Tất Thành Cang và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vì hành vi gây thiệt hại 1.103 tỷ đồng, liên quan sai phạm từ việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco.