Rằm tháng 7 và Tết Vu Lan

Cập nhật thông tin về thị trường Rằm tháng 7, giá cả hàng hóa cúng Rằm tháng 7, những sản phẩm phục vụ lễ cúng Rằm tháng 7 và Tết Vu lan.

Cuối tháng cô hồn vẫn còn một lễ quan trọng, gia chủ nên cúng

Cuối tháng cô hồn vẫn còn một lễ quan trọng, gia chủ nên cúng

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nếu đã cúng cô hồn thì gia chủ nên làm thêm một lễ cúng nữa để các thành viên được bình an, mạnh khỏe trong suốt tháng cô hồn và nửa cuối năm.