Rằm tháng 7 và Tết Vu Lan

Cập nhật thông tin về thị trường Rằm tháng 7, giá cả hàng hóa cúng Rằm tháng 7, những sản phẩm phục vụ lễ cúng Rằm tháng 7 và Tết Vu lan.

Lễ Vu Lan ngẫm lời Phật dạy về đạo hiếu

Lễ Vu Lan ngẫm lời Phật dạy về đạo hiếu

Phật dạy: "Tột cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu./Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu". Ngày lễ Vu Lan, hãy cùng đọc những lời phật dạy về đạo hiếu để suy ngẫm.

Hoa đăng rực sáng đêm Vu Lan trên sông Sài Gòn

Hoa đăng rực sáng đêm Vu Lan trên sông Sài Gòn

Hàng nghìn người đổ về các ngôi chùa ở TP HCM để cầu bình an cho gia đình và thể hiện sự tôn kính đối với các bậc sinh thành trong đêm Vu Lan rằm tháng bảy. Tại chùa Diệu Pháp,...