Phạm Hương - Miss Universe 2015

Phạm Hương - Miss Universe 2015: Cập nhật thông tin mới nhất, hình ảnh Phạm Hương - Miss Universe 2015. Tường thuật trực tiếp chung kết Miss Universe 2015.