Phạm Công Danh - Ngân Hàng Xây dựng

Thông tin, hình ảnh mới nhất Đại án Phạm Công Danh - Ngân hàng Xây dựng. Bao nhiêu đồng phạm đại án Phạm Công Danh như Trầm Bê... Ngân hàng xây dựng VNCB thất thoát bao nhiêu nghìn tỷ?

Ông Trần Bắc Hà liên quan gì 4.700 tỷ trong đại án Phạm Công Danh?

Ông Trần Bắc Hà liên quan gì 4.700 tỷ trong đại án Phạm Công Danh?

(Kiến Thức) - Với tư cách là trưởng phân ban Rủi ro tín dụng BIDV, năm 2013 ông Trần Bắc Hà đã ký quyết định phê duyệt cho 12 công ty “ma” của Phạm Công Danh được vay 4.700 tỷ đồng.