Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ việc Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, thu hàng trăm tỷ mỗi năm, chùa Ba Vàng, Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán mê tín...

Những đôi chân trần trên đỉnh Ba Vàng

Những đôi chân trần trên đỉnh Ba Vàng

Trên con đường làm phước cho chúng sinh, những đôi chân trần của tăng, ni, phật tử chùa Ba Vàng luôn nhẫn chịu giá rét hành hạnh độc cư làm bạn với sương gió,...