Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ việc Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, thu hàng trăm tỷ mỗi năm, chùa Ba Vàng, Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán mê tín...

Sư Thích Trúc Thái Minh vẫn trụ trì chùa Ba Vàng dù bị bãi nhiệm hết chức vụ

Sư Thích Trúc Thái Minh vẫn trụ trì chùa Ba Vàng dù bị bãi nhiệm hết chức vụ

(Kiến Thức) - Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa chính thức bãi nhiệm tất cả chức vụ trong Giáo hội của đại đức Thích Trúc Thái Minh. Hiện Đại đức Thích Trúc Thái Minh chỉ chỉ còn làm trụ trì chùa Ba Vàng.