Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ việc Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, thu hàng trăm tỷ mỗi năm, chùa Ba Vàng, Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán mê tín...

Chùa Ba Vàng lên tiếng về thông tin “không báo cáo tiền công đức”

Chùa Ba Vàng lên tiếng về thông tin “không báo cáo tiền công đức”

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng cho biết, việc chùa không có số liệu báo cáo tiền công đức là do không có đoàn nào đến kiểm tra hay văn bản nào yêu cầu báo cáo tiền công đức.