Nghệ Sĩ Phạm Bằng Qua Đời

Nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời lúc 20h ngày 31/10 sau 2 tháng điều trị bệnh viêm gan và viêm mật. Nghệ sĩ Phạm Bằng hưởng thọ 85 tuổi.