NGÀY VÍA THẦN TÀI

Thông tin về thị trường vàng trong Ngày vía Thần tài; cảnh người dân mua bán vàng lấy may trong Ngày Thần tài; giá vàng trong Ngày vía Thần tài 2016.

Xếp hàng lấy số đợi mua vàng ngày vía Thần Tài

Xếp hàng lấy số đợi mua vàng ngày vía Thần Tài

Từ sáng sớm 19/2 (tức 10/1 Âm lịch ngày vía Thần Tài ), một số người dân đã tìm đến các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để mua vàng, cầu mong năm mới may...