Mỹ phẩm TS.VN nghi giả

Cập nhật thông tin lô hàng mỹ phẩm TS.VN nghi giả đang làm nóng dư luận; Kết luận điều tra của cơ quan chức năng về lô hàng mỹ phẩm của công ty TS.VN nghi là hàng giả; Những bí mật về bà chủ TS Group Nguyễn Thu Trang.