Mỹ phẩm Thorakao không đạt chất lượng

Sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn của Mỹ phẩm Thorakao bị thu hồi trên toàn quốc vì không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn Thorakao, sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn Lan Hảo của  Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Lan Hảo vượt  ngưỡng giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Mỹ phẩm Thorakao không đảm bảo chất lượng bị thu hồi, buộc tiêu hủy

Mỹ phẩm Thorakao không đảm bảo chất lượng bị thu hồi, buộc tiêu hủy

Mỹ phẩm Thorakao thuộc Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Lan Hảo, vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 70 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn không bảo đảm chất lượng.