MÌ ĂN LIỀN ACECOOK BỊ CẢNH BÁO

Các sản phẩm mì ăn liền Acecook bị châu Âu cảnh báo do chứa chất cấm.

Malta cấm tiêu thụ mì tôm chua cay Hảo Hảo

Malta cấm tiêu thụ mì tôm chua cay Hảo Hảo

Ban Giám sát Sức khoẻ Cộng đồng - Bộ Y tế Malta cho biết, mì ăn liền Hảo Hảo hương vị tôm chua cay không được tiêu thụ vì có khả năng chứa Ethylene oxide.