Khủng Bố Al-Qaeda

Nhóm tổ chức khủng bố Al-Qaeda bắt đầu hoạt động mạnh trở lại trong thời gian gần đây cập nhật thông tin online từng giờ năm 2015

Bí mật bộ sưu tập băng cát xét của Osama Bin Laden

Bí mật bộ sưu tập băng cát xét của Osama Bin Laden

Những đoạn băng cát xét là dụng cụ lý tưởng cho tuyên truyền vào thời điểm đó trong tâm niệm của Osama Bin Laden. Chúng có thể được chia sẻ dễ dàng, sao chép và những người kiểm...