Khủng Bố Al-Qaeda

Nhóm tổ chức khủng bố Al-Qaeda bắt đầu hoạt động mạnh trở lại trong thời gian gần đây cập nhật thông tin online từng giờ năm 2015