HỘI NGHỊ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN VIỆT NAM  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG