HỘI NGHỊ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN VIỆT NAM  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

TS. Lê Xuân Thảo: Ai cũng có thể sáng tạo

TS. Lê Xuân Thảo: Ai cũng có thể sáng tạo

Năm 1982, khi tôi đang là giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng) thì được trên điều động về công tác tại Báo Quân đội nhân...