VUSTA thực hiện chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức như thế nào?

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA - LHHVN) đã thực hiện đúng đắn đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước, tạo dựng được môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN thực hiện và tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng.

Theo Điều lệ LHHVN tại Điều 5 quy định Liên hiệp các Hội Việt Nam có 3 chức năng cơ bản sau:
1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước; điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên.
2. Làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. 
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo Đảng, LHHVN ngày càng tập hợp, đoàn kết được rộng rãi đội ngũ trí thức KH&CN trong nước với nhiều hình thức đa dạng, nội dung hoạt động phong phú, thể hiện rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.
VUSTA thuc hien chuc nang tap hop, doan ket doi ngu tri thuc nhu the nao?
VUSTA và Bộ Khoa học Công nghệ ký kết hợp tác.
Theo số liệu thống kê ngày 01/4/2019, số lượng trí thức có trình độ từ đại học trở lên của cả nước là 6,77 triệu người. Theo số liệu năm 2020 của LHHVN thì LHHVN đã tập hợp trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức, đã chiếm tới 32,5% đội ngũ trí thức cả nước. Trước đó 5 năm đội ngũ trí thức của LHHVN mới chỉ là 1,8 triệu người. Như vậy, chỉ trong 5 năm gầy đây đội ngũ trí thức KH&CN tham gia Liên hiệp Hội đã tăng thêm 0,4 triệu người, tương đương 22,2%.
Về số lượng các tổ chức KH&CN tham gia vào LHHVN cũng có sự gia tăng rất nhanh chóng. Chỉ sau 10 năm, nếu năm 2011 mới chỉ có 212 tổ chức thì đến năm 2016 là 391, đến ngày 31/5/2021 đã có tới 596 tổ chức. 
Có được kết quả rất đáng ghi nhận như vậy là do LHHVN đã thực hiện đúng đắn đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước, tạo dựng được môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN thực hiện và tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng; thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm chính trị là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN; tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và tâm huyết cũng như trí tuệ của trí thức KH&CN góp phần xây dựng đất nước.
VUSTA thuc hien chuc nang tap hop, doan ket doi ngu tri thuc nhu the nao?-Hinh-2
 Sơ đồ 2: Sơ đồ về hội thành viên, liên hiệp hội thành viên địa phương và tổ chức KH&CN qua các kỳ đại hội
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí
VUSTA

>> xem thêm

Bình luận(0)