Hoa Hậu Thu Thủy

Hoa Hậu Thu Thủy đang vướng ồn ào bị tố cướp chồng sắp cưới của em họ. Thông tin, hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy.