Hà Nội bán cây sưa 100 tỷ

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về vụ việc Hà Nội bán cây sưa 100 tỷ, Hà Nội bán cây sưa đỏ 100 tỷ, cây sưa đỏ 100 tỷ, bán cây sưa 100 tỷ...

Tiền bán cây sưa 100 tỷ đồng sẽ được sử dụng như thế nào?

Tiền bán cây sưa 100 tỷ đồng sẽ được sử dụng như thế nào?

(Kiến Thức) - Do cây sưa đỏ 100 tỷ đồng ở thôn Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) không phải là tài sản của Nhà nước mà thuộc sở hữu chung của cộng đồng dân cư nên số tiền bán sưa sẽ được người dân toàn quyền sử dụng.