Duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thông tin, hình ảnh, video về lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2018) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga.