Duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thông tin, hình ảnh, video về lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2018) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga.

Ảnh hiếm hoi về cuộc duyệt binh đặc biệt ở Hà Nội năm 1973

Ảnh hiếm hoi về cuộc duyệt binh đặc biệt ở Hà Nội năm 1973

Qua lễ duyệt binh lịch sử ở Hà Nội năm 1973, sức mạnh và sự quyết tâm với công cuộc thống nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam và mọi tầng lớp quần chúng nhân dân một lần nữa được khẳng định trước thế giới.