Dương Triệu Vũ - Đàm Vĩnh Hưng

Dương Triệu Vũ - Đàm Vĩnh Hưng vừa lộ mối quan hệ thực sự. Dương Triệu Vũ thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Mr Đàm là tình yêu. Ảnh thân thiết của Mr Đàm và Dương Triệu Vũ.