Điện máy Nguyễn Kim bị truy thu thuế

Cập nhật thông tin Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim Bị Truy Thu Thuế; Chi tiết chiêu né thuế của Nguyễn Kim trong suốt 10 năm qua; Dư luận phản ứng thế nào trước vụ việc Nguyễn Kim né thuế.